Open Call: the Nordic Guest Studio 2022

Event type: 
Announcement
When: 
1 Sep 2021 to 30 Sep 2021

The application for international and national residents to the Nordic Guest Studio in 2022 is now open.

Application period: 1st - 30th of September 2021

 

It is time to apply for residency at the Nordic Art Association’s Guest Studio + accomodation in central Stockholm! Institutions, artist- and curator-driven initiatives, as well as individual actors, can apply for a visiting artist, curator, choreographer, etc. involved in an artistic exchange or a collaborative project. NKF enables about 10-12 residency projects a year, made visible to the region's art audience.

 

* To download your application form, click on the "attachment" link at the bottom of the page.

* Fill in the form and send it to application@nkf.se with the subject line stating ”application 2021” and your name or organization.

 

Good to know before you apply:

 • Applicants are based in Sweden.
 • Applicants suggest 2-3 alternative dates for the stay. NKF may propose other dates.
 • Applicants act as local hosts for the guest/guests during the stay.
 • Granted applicants pay 1500 SEK in booking and administration fees 1 month before the stay.
 • NKF is open to guests from the whole world.
 • In these challenging times with COVID-19 and travel restrictions, NKF welcomes guests with a reasonably long distance to Stockholm, even within the country.
 • Applicants can not propose themselves as a guest, but are welcome to dispose of the Nordic Guest Studio together with the guest/guests.
 • Granted applications for 2022 will be announced via e-mail and on this website at the end of October or the beginning of November 2021.
 • Applicants are given 2 weeks to accept or decline the granted residency dates.
 • Deadline is 2021.09.30.

 

Ansökan för internationella och nationella gäster till Nordisk gästateljé 2022 är nu öppen.

Ansökningsperiod 1a - 30e september 2021

Nu är det äntligen dags att ansöka om residens för 2022 i NKFs Nordisk Gästateljé + boende i centrala Stockholm! Institutioner, konstnärs- och curatorsdrivna initiativ samt enskilda aktörer kan söka för en gästande konstnär, curator, koreograf osv. involverad i ett konstnärligt utbyte eller samarbetsprojekt. 

 

*För att ladda ner ditt ansökningsformulär, klicka på länken "bilaga" längst ner på sidan.

* Fyll i formuläret och skicka det till application@nkf.se med ämnesraden med ”ansökan 2021” och ditt namn eller organisation.

 

Bra att veta innan du ansöker:

 • Sökande är baserade i Sverige.
 • Sökande föreslår 2-3 alternativa tidsperioder. NKF kan föreslå andra datum.
 • Sökande agerar lokal värd för gästen/gästerna under vistelseperioden. 
 • Beviljade sökande betalar 1500 SEK i boknings- och administrationsavgift 1 månad före vistelsen.
 • NKF välkomnar gäster från hela världen.
 • I dessa utmanande tider med COVID-19 och resebegränsningar välkomnar NKF gäster med lagom långt avstånd till Stockholm, även inom landet.
 • Sökande kan ej föreslå sig själv som gäst, men är välkommen att disponera gästateljén tillsammans med den inbjudna gästen/gästerna.
 • Beviljade ansökningar för 2022 meddelas via e-post och på den här hemsidan i månadsskiftet oktober/november 2021.
 • Sökande ges 2 veckor att acceptera eller tacka nej till beviljad residens period.
 • Deadline är 2021.09.30.