Announcement- Exhibition: Muhammad Ali: Post-Thousand and One Nights

Event type: 
Announcement
When: 
20 Sep 2015 to 27 Sep 2015

Exhibition: Muhammad Ali: Post-Thousand and One Nights

 

Place: All Art Now c/o Nordiska Ateljén, Malongen - map

Time: 20-27 September 2015, 6-8 pm or upon agreement. OPENING 19 September 2-6 pm.

Curator: Abir Boukhari

 

Welcome to an exhibition with Syrian artist Muhammad Ali in conjunction to Malongen’s Open House event. The exhibition is curated by Abir Boukhari, currently in residence at Malongen through CRIS (Curatorial Residency In Sweden) and is preface to a larger exhibition that she is curating for Hangman projects (2-17 October 2015).

 

About the exhibition “Post-Thousand and One Nights”:

Through my work, I create mythological deformed figures inspired from my daily life where legends and heroic story no longer exist and people only have distorted memories of their current life – stories about survival, sometimes living by means of cheating, deceiving and hating. They swarm to create groups but do not get to know each other. You might see a son hitting his father, someone stealing from his brothers, and others assaulting poor, neglecting an old woman or showing no mercy to a child... nowadays, my city seems strange to me, as if I never lived in it.

Muhammad Ali's multi-disciplinary approach spans across video, installation, painting and drawing and explores how meaning is constructed and understood.  Muhammad Ali graduated with a BA in Painting from the Fine Art Faculty of the University of Damascus. He has exhibited his work during Scope (Basel and New-York, 2008), Darat Al Funun (Jordan, 2005), Al Riwaq Gallery (Bahrain, 2004), All Art Now (Syria, 2009), Supermarket Artfair (2012).
Abir Boukhari is the director, curator and co-founder of AllArtNow, the first contemporary art centre in Syria, founded in Damascus in 2005.
 

 

CRIS is supported by The Swedish Arts Council and the city of Stockholm as well as local collaborations for each guest. CRIS is currently developing collaborations with, among other places Townhouse Gallery (Cairo) and Residency Unlimited (New York). For more information about CRIS please contact Jonatan Habib Engqvist, jonatan[at]philosophy.se

www.allartnow.com
www.nkfsweden.org

 

Plats: All Art Now c/o Nordiska Ateljén, Malongen - karta

Tid: 20-27 september 2015, 18-20 eller enligt överenskommelse. 

VERNISSAGE 19 september 14-18.

Curator: Abir Boukhari

 

Välkommen till en utställning med den syriska konstnären Muhammad i samband med öppet hus på Malongen. Utställningen är curerarad av Abir Boukhari, för närvarande gäst på Malongen genom CRIS (Curatorial Residency In Sweden) och är ett förord till den utställning som hon curerar för Hangman projects (2-17 oktober 2015).

 

Om utställningen “Post-Thousand and One Nights”:

 

I den här utställningen vidareutvecklar jag mina observationer av vardagslivet hos människor I min stad Damaskus, och de psykologiska förändringar som de genomgår under kriget. Jag arkiverar blickar och berättelser från vardagslivet, och bortser från någon som helst focus på känslomässiga eller påhittade historier som används för att rationalisera mänskliga tillkortakommanden.

 

Genom mitt arbete, skapar jag deformerade figurer som inspireras av mitt dagliga liv där legender och heroiska berättelser inte längre existerar och människor endast har förvrängda minnen av deras nuvarande liv – berättelser om överlevnad, ibland ett liv genom bedrägeri, förljugenhet och hat. De svärmar för att skapa grupperingar men lär aldrig känna varandra. Du kan se ett barn slå sin far, någon som själ från sina bröder, och andra som förfördelar fattiga, nonchalerar en gammal kvinna eller inte visar nåd inför ett gråtande barn… numera tycks min stad var mig främmande, som om jag aldrig bott där.

 

Muhammad Alis multidisciplinära arbete sträcker sig över video, installation, måleri och teckning och undersöker hur mening konstrueras och förstås. Ali examinerades med en fil. kand. i måleri från bildkonstavdelningen på Damaskus universitet. Han har ställt ut på Scope (Basel and New-York, 2008), Darat Al Funun (Jordan, 2005), Al Riwaq Gallery (Bahrain, 2004), All Art Now (Syria, 2009), Supermarket Artfair (2012).

Abir Boukhari är direktör, curator and medgrundare till AllArtNow, Syriens första samtidskonstcentra som grundades i Damaskus 2005.

CRIS möjliggörs genom stöd från Kulturrådet och Stockholm Stad samt lokala samarbeten för varje gäst. CRIS utvecklar för närvarande samarbeten med, bland andra platser, Townhouse Gallery (Kairo) och Residency Unlimited (New York). För mer information om CRIS, kontakta Jonatan Habib Engqvist, jonatan[a]philosophy.se

www.allartnow.com
www.nkfsweden.org