Event- Presentation av det nordiska projektet Transparence / Resistance - Hidden in Plain Sight och artist talk med deltagande konstnärer i utställningen Nollmeridian Kummelholmen

Event type: 
Event
When: 
3 May 2018

NKF Events
Nordiska Gästateljén, Malongen, Nytorget 15A
Torsdag 3 Maj 2018, 19.00

Välkomna till en presentation av det nordiska projektet Transparence / Resistance - Hidden in Plain Sight och artist talk med deltagande konstnärer i utställningen Nollmeridian Kummelholmen

Komplexa sociala och etiska frågeställningar har uppkommit i kölvattnet av “den nordiska modellens” förändring i en global samtid. I tider av ökad övervakning och krav på insyn, har seendet och att bli sedd blivit en närmast våldsam handling. Vilka samtida konstnärliga strategier kan få syn på, förstå och problematisera det? Vad innebär begrepp som transparens och motstånd för de stadsutrymmen i det offentliga rummet som genererades av den nordiska modellen? Vilka specifika platser, byggnader, eller kontexter undandrar sig vår blick i en akt av tillflykt eller kreativt motvärn?

Utställningen Nollmeridian Kummelholmen i Stockholm är den första av projektets tre utställningar. Under kvällen presenterar de inbjudna konstnärerna Markus Lantto, Jens Stegger Ledaal, Per Kristian Nygård och konstnärskollektivet Svartjord (Yola Maria Tsolis, Siren Elise Dversnes Dahle, Mari Østby Kjøll) sina undersökningar av och kring platsen Kummelholmen. Samtliga konstnärer är verksamma i Norge.

I projektet Transparence / Resistance - Hidden in Plain Sight deltar femton nordiska konstnärer i en trilateral utställningsstafett för att, med utgångspunkt i begreppen transparens och motstånd, undersöka och konkretisera tillfälliga, platsspecifika gestaltningar. Dessa presenteras i tre utställningar i Stockholm, Aarhus och Oslo och ger utrymme för att aktivera, diskutera och problematisera platsernas betydelse och omtolkning ur ett konstnärligt perspektiv. Läs mer: https://www.facebook.com/pg/transparenceresistance 

Varmt välkomna!

---

Vernissage av utställningen på Kummelholmen lördag 5 maj kl 13 - 18, utställningstid: 5 - 27 maj.

Öppettider: lördag och söndag kl 13 - 17, övriga tider efter överenskommelse.

Projektet drivs av Timo Menke/Ola Nilsson, samt Spanien 19c i Aarhus, och BOA i Oslo, med stöd av Nordisk Kulturfond (Opstart & Projektstöd), Nordisk Kulturkontakt (Mobilitetsfonden) och Nordiska konstförbundet.