Event- Seminar: Les archives suédoises - Anna Ekman and Cecilia Järdemar (SE), Freddy Tsimba (CG)

Event type: 
Event
When: 
28 Mar 2017
Time: 
18:30-20:00

 

Seminar: Les archives suédoises  (scroll down for Swedish version)

Participants: Maria Lantz, Vice-chancellor of Konstfack, Stefan Helgesson, writer and critic, Beatrice Kindembe, Congolese diaspora for development, Freddy Tsimba, artist as well as Anna Ekman and Cecilia Järdemar, artists and initiators of the project.

Time and Place: 28 march, 6.30 - 8 pm

The Nordic Guest Studio, Malongen, Nytorget 15A, Stockholm. 

Language: English

The seminar takes the exhibition" Les archives suédoises – Del 1. Öppnandet" as a point of departure and is the first iteration of the on-going process around an archive of glass-plate negatives from the Swedish Congolese mission 1890 –1930.

Some of the questions that will be discussed are how one can work with historical material in a contemporary context, the ethics of the archive and the dissimilar perspectives of Congo and Sweden.

Please see the exhibition "Les archives suédoises – Del 1. Öppnandet before the seminar." It is just around the corner at gallery CFF - Centrum för fotografi, Tjärhovsg 44 i Sthlm. Wed–Friday, 12-6 pm, Sat and Sund kl: 12-4 pm. The exhibition will be open to 6pm on the 28th

The seminar is arranged in collaboration with CFF - Centrum för fotografi

----

Seminarium : Les archives suédoises  

Medverkande: Maria Lantz, rektor på Konstfack, Stefan Helgesson, författare och kritiker, Beatrice Kindembe, kongolesisk diaspora för utveckling, Freddy Tsimba, konstnär samt Anna Ekman och Cecilia Järdemar, konstnärer och projektets initiativtagare.

Seminariet hålls tisdag den 28:e mars, kl: 18.30-20.00
OBS! Plats: NKF–Nordiska konstförbundets gästateljé Malongen, Nytorget 15A, Stockholm.

Språk: Engelska

Seminariet tar sin utgångspunkt i utställningen Les archives suédoises – Del 1. Öppnandet som är ett första nedslag i den pågående processen kring ett arkiv med glasplåtsnegativ från de svenska missionsfälten i Kongo 1890 – 1930.  Några av frågorna som kommer att diskuteras är hur man arbeta med ett historiskt material i en samtida kontext och arkivets etik, samt de skilda perspektiven från Kongo och Sverige.

Se gärna utställningen Les archives suédoises – Del 1. Öppnandet innan seminariet på galleri CFF som ligger i närheten. Galleriet håller extra öppet tisdag den 28:e mars kl: 16-18. Hitta hit!

Den pågående utställningen visas på galleri CFF - Centrum för fotografi, Tjärhovsg 44 i Sthlm. Ordinarie öppettider: ons-fre, kl: 12-18, lör-sön, kl: 12-16. Läs mer om utställningen!

Seminariet ordnas i samarbete med CFF - Centrum för fotografi