Event- Slakthusateljéerna / Air d'Islande

Event type: 
Event
When: 
4 Dec 2014
Time: 
18:00-19.30

Glöggmingel och artist talks  (scroll down for english version)

Plats: Nordisk gästateljé Malongen, Nytorget 15 C, Södermalm - karta
Fri entré, glögg, alkoholfritt, mingel
OSA! senast den 3/12 till Info@nkf.se - begränsat antal platser!
 

Nordiska Konstförbundet, Slakthusateljéerna och Air d’Islande har glädjen att bjuda in till glöggmingel och artist talks av konstnärerna Litten Nystrøm och Linus Lohmann.

Litten Nystrøm, f. 1977 i Danmark, och Linus Lohmann, f. 1982 i Tyskland, är baserade i Seyðisfjörður på östra Island och delaktiga i att driva Skaftfell Center for Visual Art. Konstnärerna har bjudits in till ett residency i Stockholm under december 2014 som del av utbytesprojektet Slakthusateljéerna + Air d’Islande, vilket genomförs i samarbete med Nordiska Konstförbundet och med stöd av Iaspis. Under kvällen kommer Litten Nystrøm och Linus Lohmann att presentera sina konstnärliga praktiker och berätta om konstscenen i Seyðisfjörður och verksamheten på Skaftfell Center for Visual Art. Även samarbetet Slakthusateljéerna + Air d’Islande och Nordiska Konstförbundet kommer presenteras av sina initiativtagare och medlemmar.

Slakthusateljéerna + Air d’Islande är ett konstnärsdrivet utbyte i flera delar som initierats av Malin Pettersson Öberg /Slakthusateljéerna och Ari Allansson /Air d'Islande2014. Tanken med projektet är att genom kortare arbetsvistelser, där deltagande konstnärer vid behov byter bostad och ateljé med varandra, generera flexibla och dynamiska utbyten där behovet av ekonomiskt stöd utifrån minskar. Projektet drivs för närvarande som ett samarbete mellan Slakthusateljéerna, Air d’Islande, Skaftfell Center for Visual Art och Nordiska Konstförbundet, vilket under 2014 har inletts genom en arbetsvistelse på Island där konstnärerna My Lindh och Malin Pettersson Öberg från Slakthusateljéerna har deltagit. Inför 2015 planeras presentationer av verk genomförda under arbetsvistelserna att äga rum inom ramarna för den isländska kulturfestivalen Air d’Islande i Paris.

Vi ser det övergripande samarbetet som en viktig plattform för konstnärliga och kunskapsbaserade utbyten mellan deltagande konstnärer och organisationer, mellan konstcenen i Seydisfjördur och Stockholm, liksom mellan Sverige och Island. Vi hoppas att kvällen ska fungera som en uppstart och kontaktyta för Litten Nystrøm och Linus Lohmann inför deras vistelse i Stockholm, liksom att ett samtal kan uppstå kring hur platser och internationella utbyten och erfarenheter formar oss som individer och konstnärer. Varmt välkomna!
 

Ett samarbete mellan NKF och Slakthusateljéerna

Nkf drivs med stöd av Stockholm Stad och Kulturbryggan
 

in English

Slakthusateljéerna / Air d'Islande 

Stockholm 4 / 12 - 18.00 -19.30

Glögg (Swedish for mulled wine) and artist talks  

Where: Nordic guest studio Malongen, Nytorget 15 C, Södermalm - Map
Free admission, glögg, non-alcoholic beverages, mingel
Please book at the latest on 3/12 at Info@nkf.se - we have a limited amount of space!

The Nordic Art Association, Slakthusateljéerna and Air d’Islande are happy to invite you for Christmas drinks and artist talks by the visual artists Litten Nystrøm and Linus Lohmann.
 
Litten Nystrøm, b. 1977 in Denmark, and Linus Lohmann, b. 1982 in Germany are based in Seyðisfjörður in East Iceland and involved in running Skaftfell Center for Visual Art. The artists have been invited to a residency in Stockholm in December 2014 as part of the exchange project Slakthusateljéerna + Air d'Islande, organised in collaboration with the Nordic Art Association (NKF) and supported by Iaspis. During the evening, Litten Nystrøm and Linus Lohmann will present their artistic practices and talk about the art scene in Seyðisfjörður and the activities of Skaftfell Center for Visual Art. Initiators of Slakthusateljéerna + Air d'Islande and NKF will equally be present, to introduce their activities.
Slakthusateljéerna + Air d'Islande is an artist-run exchange in several parts initiated by Malin Pettersson Öberg / Slakthusateljéerna and Ari Allansson / Air d'Islande 2014. The idea behind the project is to enable shorter residencies, where participating artists, if necessary, exchange flats and studios with each other, generating flexible and dynamic exchanges. The project is currently being run as a partnership between Slakthusateljéerna, Air d'Islande, Skaftfell Center for Visual Art and the Nordic Art Association. In 2014 it was initiated by a residency period at Iceland, where artists My Lindh and Malin Pettersson Öberg participated. During 2015 presentations of works carried out during the residencies will take place at the Icelandic cultural festival Air d'Islande in Paris. We see the overall collaboration as an important platform for artistic and knowledge based exchanges between participating artists and organisations, between the art scenes in Seydisfjördur and Stockholm, as well as between Sweden and Iceland. The evening will serve as a start-up for Litten Nystrøm and Linus Lohmann´s residency in Stockholm. Welcome!