The Nordic Guest Studio- Johanna Syrén (SE)

Event type: 
The Nordic Guest Studio
When: 
20 Apr 2015 to 15 Jun 2015

During the month of may and June CFF has invited Johanna Syrén to the Nordic Guest Studio. 

Johanna Syrén is a freelance photographer, gallerist and photography teacher. NO FILTER gave her the CFF traveling scholarship in 2015, a scholarship from the foundation Längmanska Kulturfonden, and support från Kulturutveckling Gävleborg. NO FILTER is part of a project regarding self-image and one’s own self. The project also encompasses an exhibition, a book and lectures for high school classes.

 

NO FILTER is a travel diary by Johanna Syrén featuring snapshots taken by strangers. This project challenges arranged holiday snaps and controlled selfies. 

It’s never been easier to manage and control the pictures of ourselves. Many of us know exactly which angle makes us look our best. Which way to stand for our thighs to look thinner and what expression is our most beautiful. Pictures where our eyes are closed or we pull a funny face are instantly deleted, and when someone else is photographing us we’re good at directing the shot. Many prefer holding the camera themselves and many selfies are taken in the pursuit of the perfect portrait. Before the picture is shown around a flattering filter is often used and annoying zits and fat is not seldom retouched away. 

I wrestled with the need for control for a long time. The scale, the mirror and photographs were my enemies for many years, and I had a hard time seeing myself in pictures taken by others. This despite the fact that I’m a photographer myself and work by winning people’s trust on a daily basis. Today I am 35 years old and I’ve finally tired of this inner struggle. The struggle against ideals, against others and against myself. It is a challenge to become one’s own friend, but today I can feel a sense of pride over the face and the body that is I. 

The pictures in this project challenge arranged holiday snaps and were taken during a trip to the southeast of Asia in the fall of 2014. The pictures are of me and were taken with an analogue disposable camera by strangers I met in Cambodia, Malaysia and Thailand. Only one picture was taken at a time and the person behind the camera was left to their own devices. I relinquished control and reacted to the situations that arose. My facial expressions are spontaneous, no beautifying editing has been made and no filters have been used. A few years ago I probably would have deleted all the pictures. But all of these pictures are me. Me when I’m happy, me when I’m sad, me with no make-up on. Me for the first time photographed in a full-length portrait on the beach. I’ve worked with documentary projects for a long time, but now for the first time I’m telling a story about myself. It feels private and I feel exposed and it’s occasionally been difficult. Thank you to those of you who have encouraged me along the way and thank you to the strangers in Cambodia, Malaysia and Thailand for the portraits and for consenting to anonymous publication.

------

(svenska)

NO FILTER – en resedagbok av Johanna Syrén

Det har aldrig varit lättare än i dag att styra bilden av sig själv. Många vet ur vilken vinkel de ser bäst ut på bild, åt vilket håll de ska vända sig för att se smalare ut och vilken min som är den mest fördelaktiga. Bilder där vi blundar eller gör en konstig min, så kallat misslyckade bilder, raderas direkt. Många föredrar att hålla i kameran själv och ta en selfie i jakten på det perfekta porträttet. Innan bilden visas upp används inte sällan ett smickrande filter, efter att finnar och fettvalkar retuscherats bort.

Johanna Syrén, som själv är fotograf, brottades länge med ett kontrollbehov gällande bilden av sig själv. Vågen, spegeln och fotografier föreställande henne var under många år hennes fiender. Idag är hon 35 år gammal och har tröttnat på den inre kampen, kampen mot idealen, kampen mot andra och kampen mot sig själv. Det är en utmaning att bli vän med sig själv, men en förutsättning för att kunna känna stolthet över den egna kroppen.

I projektet ”No Filter” utmanar Johanna Syrén företeelsen med tillrättalagda porträtt. Under en semesterresa till Sydostasien år 2014 fick främlingar hon mötte ta hennes porträtt med en analog engångskamera. Personen som höll i kameran fick fria händer och endast en bild per tillfälle togs. Här fick hon släppa kontrollen och förlita sig till situationen som uppstod. Resultatet är bilder utan filter och förskönande bildbehandling. Den typ av bilder hon förmodligen tidigare hade raderat. Men bilderna gestaltar en autentisk Johanna, glad, ledsen, osminkad, och för första gången fotograferad i helfigur på stranden. Johanna Syrén har under många års tid arbetat med dokumentära projekt men berättar nu för första gången en historia om sig själv. Berättelsen är privat och utlämnande och har stundtals varit svår, men har fått mycket stöd och uppmuntran av de som stod bredvid.

Gunilla Muhr 

Verksamhetschef och curator CFF

 

Johanna Syrén arbetar som frilansfotograf och driver den fotografiska mötesplatsen Lokomotiv i Bollnäs. Hon har tidigare varit verksam som pressfotograf och bildredaktör samt varit kursledare på Fotografiska. Hon är utbildad i fotografi och bildjournalistik vid Kulturama i Stockholm, Ålands Folkhögskola och Mittuniversitetet i Sundsvall. 

Hon har producerat böcker och deltagit i ett flertal utställningar. Hon har gått ett flertal workshops i fotografi, bland annat på International Center of Photography i New York och Center for Photography i Woodstock.

Boken ”No Filter” är en del av ett projekt kring självbilder och det egna jaget. I projektet ingår även en utställning, en hemsida och föreläsningar för gymnasieklasser.

Projektet ”No Filter” gav Johanna Syrén CFF:s ateljéstipendium 2015, ett stipendium från Stiftelsen Längmanska Kulturfonden samt konstnärligt projektstöd från Kulturutveckling Gävleborg. Utställningen är ett samarbete med Nordiska Konstförbundet (NKF). CFF stöds av Kulturrådet, Kulturförvaltningen Stockholm, Nordisk kulturfond och Svensk finska kulturfonden. www.nofilter.se

 

Attachments: