The Nordic Guest Studio- They Are Here (UK)

Event type: 
The Nordic Guest Studio
When: 
7 Jun 2017 to 21 Jun 2017

They are here

 Artist collective They Are Here will be in residence at Malongen in order to research the Swedish financial system for a participatory performance: The People Behind The Financial System, Sweden (2017), which will be realised at Konsthall C in November.

They Are Here (f.2006) is a collaborative practice steered by Helen Walker & Harun Morrison. They are currently based in London and on the River Lea. Their work can be read as a series of context specific games. The entry, invitation or participation can be as significant as the game's conditions and structure. Through these games, they seek to create ephemeral systems and temporary, micro-communities that offer a means of engaging with a situation, history or ideology. In parallel, they initiate multi-year socially engaged projects that become generative spaces for further works. They Are Here work across media and types of site, particularly civic spaces. Institutions they have developed or presented work include: CCA Glasgow, Furtherfield, Grand Union, Konsthall C (Stockholm), Southbank Centre, South London Gallery, Studio Voltaire and STUK (Leuven, Belgium). 

www.theyarehere.net

----

(swedish)

Det är här

Konstnärskollektivet They are Here, kommer att gästa den nordiska gästateljé, Malongen för att undersöka det Svenska finanssystemet inför en delatagande-baserad performance: The People Behind The Financial System, Sverige (2017), som kommer att realiseras på Konsthall C i november.

They are Here (f.2006) är ett samarbete som leds av Helen Walker & Harun Morrison. De är för närvarande baserade i London och på floden Lea. Deras arbete kan förstås som en serie kontextspecifika spel. Inträdet, inbjudan eller deltagandet kan vara lika avgörande som själva spelets villkor och struktur. Genom dessa spel försöker de skapa flyktiga system och tillfälliga mikrosamhällen som erbjuder ett sätt att engagera sig i en situation, historia eller ideologi. Parallellt initierar de fleråriga socialt engagerade projekt som blir generativa utrymmen för ytterligare arbeten. De arbetar här över media och miljöer, särskilt i offentligheten. Institutioner där de utvecklat eller presenterat sina verk är: CCA Glasgow, Furtherfield, Grand Union, Konsthall C (Stockholm), Southbank Center, South London Gallery, Studio Voltaire och STUK (Leuven, Belgien).

www.theyarehere.net