Event- CRIS talk: Övul O. Durmusoglu

Event type: 
Event
When: 
12 Feb 2016

Welcome to a public conversation on February 23rd at the Nordic Guest Studio, Malongen, in conjunction to Durmusoglu's residency within the project Curatorial Residency in Stockholm (CRIS).
Övul O. Durmusoglu is a curator and writer. She is the director/curator of YAMA screen in Istanbul. She works as a curatorial advisor to Gulsun Karamustafa's monograph in Hamburger Bahnhof in 2016. She also co-leads 'Solar Fantastic’, a research and publication project between Mexico and Turkey. Durmusoglu has recently curated 'Future Queer', the 20th year anniversary exhibition for Kaos GL association in Istanbul. In the past, she acted as the curator of the festival Sofia Contemporary 2013 titled as 'Near, Closer, Together: Exercises for a Common Ground'. She organized different programs and events as a Goethe Institute fellow at Maybe Education and Public Programs for dOCUMENTA (13).

Curatorial Residency in Stockholm (CRIS) is a collaboration between the Nordic Art Association in Sweden and Jonatan Habib Engqvist, curator and writer. During their residency period, curators live in central Stockholm and can immerse themselves in the local art scene. It was conceived in 2015 as free-space for curators. Previous guests have been Eva González-Sancho (ES) and Abir Boukhari (SY).

CRIS is supported by The Swedish Arts Council and the city of Stockholm as well as local collaborations for each guest. CRIS is currently developing collaborations with, among other places HIAP (Helsinki), MASS (Alexandria), Townhouse Gallery (Cairo) and Residency Unlimited (New York).

For more information please contact: jonatan[a]philosophy.se
The Nordic art association (NKF) is an organization of visual artists in the Nordic countries aiming to create networks.
------
(Svensk version)
CRIS samtal: Övul O. Durmusoglu
Välkommen till ett publikt samtal den 23 februari i anslutning till Durmusoglus vistelse i Stockholm inom projektet Curatorial Residency in Stockholm (CRIS).
Övul O. Durmusoglu är curator and skribent. Hon är direktör/curator av YAMA, ett publikt skärmprojekt i Istanbul och curatoriell rådgivare för Gulsun Karamustafas monografiska utställning på Hamburger Bahnhof 2016. Hon är också sam-ansvarig för 'Solar Fantastic’, ett forsknings och publikationsprojekt mellan Mexiko och Turkiet. Durmusoglu har nyligen curerat 'Future Queer', en utställning för for Kaos GL association Istanbuls i samband med deras 20-årsjubileum. Hon har tidigare varit curator för festivalen Sofia Contemporary 2013 med titeln 'Near, Closer, Together: Exercises for a Common Ground'. Hon organiserade även olika program och evenemang som stipendiat från Goethe Institutet vid Maybe Education och publika program för dOCUMENTA (13).
Curatorial Residency in Stockholm (CRIS) är ett samarbete mellan Nordiska Konstförbundet Sverige och Jonatan Habib Engqvist, curator och skribent. Under sin vistelse, bor curatorer i centrala Stockholm och får möjligheten att ta del av den lokala konstscenen. CRIS startades 2015 som ett frirum för curatorer. Tidigare gäster har varit Eva González-Sancho (ES) och Abir Boukhari (SY).
CRIS finansieras av kulturrådet och Stockholm stad samt lokala samarbeten för varje gäst. CRIS håller bland annat på att utveckla utbyten med HIAP (Helsinki), MASS (Alexandria), Townhouse Gallery (Cairo) och Residency Unlimited (New York).
För mer information: jonatan[a]philosophy.se