Maria Meinild and Tova Rudin-Lundell

Event type: 
The Nordic Guest Studio
When: 
13 Feb 2024 to 11 Mar 2024

Maria Meinild has been invited to the guest studio by artist Tova Rudin-Lundell. Maria
Meinild, a Danish/Swedish artist based in Copenhagen, explores social behavior and
political undertones in everyday life through video installation, photography, and sculpture.
Tova Rudin-Lundell is an artist and architect working with sculpture, photography and
installations. Her current work involves an intimate study of the ongoing transformation of
Slakthusområdet (a former meatpacking district) in Stockholm.

Rudin-Lundell and Meinild both share a keen interest in thermal imaging, a technology
initially developed by AGA in Sweden in 1958 for military applications. Throughout the
residency, they will engage in collaborative research while concurrently working on their
individual projects.

Meinild, who predominantly works with video installations, intends to produce a new film
during this residency utilizing thermal technology. The project will center around the interplay
between human bodies, surveillance, and architecture.

www.mariameinild.com
www.tovarudinlundell.com

 

Maria Meinild har blivit inbjuden till gästateljén av konstnären Tova Rudin-Lundell.
Maria Meinild, en dansk/svensk konstnär baserad i Köpenhamn, utforskar socialt beteende
och politiska undertoner i vardagslivet genom videokonst, fotografi och skulptur.
Tova Rudin-Lundell är konstnär och arkitekt och arbetar främst med skulptur, fotografi och
installationer. Hennes nuvarande arbete omfattar en intim studie av den pågående
omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm.

Rudin-Lundell och Meinild delar ett starkt intresse för termisk avbildning, en teknik som
ursprungligen utvecklades av AGA i Sverige 1958 för militära ändamål. Under vistelsen
kommer de att samarbeta kring gemensam research samtidigt som de arbetar på sina
individuella projekt.

Meinild, som främst arbetar med video installationer, avser att producera en ny film under
denna vistelse med hjälp av termisk teknologi. Projektet kommer att fokusera på samspel
mellan mänskliga kroppar, övervakning och arkitektur.

www.mariameinild.com
www.tovarudinlundell.com