OPEN CALL: THE NORDIC GUEST STUDIO 2023

Event type: 
Announcement
When: 
1 Sep 2022 to 30 Sep 2022

 

The application for international and national residents to the Nordic Guest Studio
in Malongen in 2023 is now open.

Application period: 1st - 30th of September 2022

It is time to apply for residency at the Nordic Art Association’s Guest Studio flat in central
Stockholm! Institutions, artist- and curator-driven initiatives, as well as individual actors, can apply
for a visiting artist/artist team, curator/curator team, choreographer, etc. involved in an artistic
exchange, a collaborative project or to develop their artistic work. NKF enables about 10
residency projects a year that are made visible to the region´s art audience.

* To download your application form, click on the "attachment" link at the bottom of the page.

* Fill in the form and send it to application@nkf.se with the subject line stating "application 2023" and your name or organisation.

 

Good to know before you apply:

● Applicants are based in Sweden.
● Applicants suggest 2-3 alternative dates for the stay. NKF may propose other dates.
● Applicants act as local hosts for the guest/guests during the stay.
● Granted applicants pay 1500 SEK in booking and administration fees 1 month before the
stay.
● NKF is open to guests from the whole world.
● Applicants can not propose themselves as a guest, but are welcome to use the Nordic
Guest Studio together with the guest/guests.
● Granted applications for 2023 will be announced via e-mail and on this website at the end
of October 2022.
● Applicants are given 2 weeks to accept or decline the granted residency dates.
● Deadline is 2022.09.30.

 

______________________________________________________________________________ 

 

Ansökan för internationella och nationella gäster till Nordisk gästateljé i Malongen
under 2023 är nu öppen.

Ansökningsperiod 1a - 30e september 2022

Nu är det äntligen dags att ansöka om residens för 2023 i NKFs gästateljéboende i centrala
Stockholm! Institutioner, konstnärs- och curatorsdrivna initiativ samt enskilda konstaktörer kan
söka för en gästande konstnär/konstnärsgrupp, curatorsgrupp, koreograf osv. involverad i ett
konstnärligt utbyte, samarbetsprojekt eller för att utveckla det konstnärliga arbetet.

*För att ladda ner ditt ansökningsformulär, klicka på länken "bilaga" längst ner på sidan.

* Fyll i formuläret och skicka det till application@nkf.se med ämnesraden med ”ansökan 2023” och ditt namn eller organisation.

 

Bra att veta innan du ansöker:

● Sökande är baserade i Sverige.
● Sökande föreslår 2-3 alternativa tidsperioder. NKF kan föreslå andra datum.
● Sökande agerar lokal värd för gästen/gästerna under vistelsen.
● Beviljade sökande betalar 1500 SEK i boknings- och administrationsavgift 1 månad före
vistelsen.
● NKF välkomnar gäster från hela världen.
● Sökande kan ej föreslå sig själv som gäst, men är välkommen att disponera gästateljén
tillsammans med den inbjudna gästen/gästerna.
● Beviljade ansökningar för 2023 meddelas via e-post och på den här hemsidan i slutet av
oktober 2022.
● Sökande ges 2 veckor att acceptera eller tacka nej till beviljad residens period.
● Deadline är 2022.09.30.