RISK(U) #11 Coraline ‘ ‘’’’ - Eftertanke

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
12 Apr 2023

Coraline’´´´´´´

jag hör dem ibland väldigt klara röster (utanför mig själv) och ibland som du beskriver det Rosalee som prat i vatten, som du skrev på ett annat forum (man hör mummel men kan inte urskilja orden)

 

du vet när man har stått Rosalee och tittat sig själv inne i en spegel, väldigt länge

 

titta då

 

ja jag vet så som du beskriver det så har jag också upplevt det

 

så har jag känt någon gång. någon enstaka gång. suttit så inlåst i en synvinkel.

jag satt i en så andaktsfull position då en gång det var mitt i det vill jag minnas jag vill minnas att jag lät ett uppslag hänga löst som för att symbolisera något annat

 

i andakten?

 

inuti eller i eller genom andakten

 

Tyst

 

genom själva akten?

 

genom själva akten.

 

 

det var ett försök att tala om dörröppningar, valv och dörrkarmar

 

burspråk, ingångar, passager och avstånd

 

för det var i själva verket där som allt, inte ägde rum men, sågs ifrån

där, där var du stod nyss, där sades en mening

 

dit bort, dit du går. där, dit den blicken försöker nå

 

ja där borta

 

inne i en inhägnad

 

ja där borta

 

som hon försökt höra eller, åminnelsen av att höra det, åtminstone att tro

att hon hörde det att jag hörde det

där borta

 

ja

 

visste du att

 

först att platsen utanför sedd inifrån fick synas, omnämnas och minnas (åminnas)

 

ja

 

visst var det ett segment av det det var ett avtryck av det lämnat och ristats

 

visst var det ett segment utav en dryck?

 

vad vill du att den ska heta? Den inre och yttre arkitekturen?

 

Ja

 

Den inre och yttre arkitekturen

 

Som ett slags minspel eller ett mimspel

 

Utan miner

 

Och utan gest

 

*

lemone kringla

 

är det en slags sanning kring det kring insidan

 

ja det är ett slags inverterat amalgamat

av gester

 

insidan

 

vad vill du att den ska heta

 

den inre och yttre mimiken

 

*

Coraline’’’’’’ gjordes i tidig mars 2023 på Malongen av Eugene Sundelius von Rosen och var en rad av undersökanden kring plats, text, röst och bild. Rumsliga ingrepp och fotografiska såväl som skulpturala element adderades till platsens befintliga utseende och atmosfär. Ett hörspel iscensattes av tre skådespelare under en kväll i slutet av residensperioden, också det som ett undersökande av atmosfären rummet och dess gränser besatt.