RISK(U) #5: Den utopiska kängan

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
23 Jan 2020 to 31 Jan 2020

RISK(U) #5: Den utopiska kängan (English version below)

- konstnärligt utvecklingsarbete av Gideonsson/Londré
23 - 31 januari 2020

 

Välkomna till en insyn i arbetet med Den utopiska kängan
fredag 31/1, det startar 18:00

på Nordiska Gästateljén Malongen, Nytorget 15A

 

Gideonsson/Londré kommer att fördjupa sitt långvariga intresse i hur skobeklädnad; skor och sulor kan användas för att optimera den mänskliga kroppen och dess förmåga att fungera i alla möjliga förhållanden. Genom att titta på dokumenterade militära marscher, har de undersökt fotbeklädnadens historia som eftersträvar en känga bortom påverkan och slitage. Ett begär att eliminera alla yttre effekter i sökandet efter en evig fot.

.......................English......................................

RISK(U) #5: The Utopian Boot

Gideonsson/Londré will further a long-standing interest in how footwear; shoes and soles can be used to optimize the human body and its ability to perform in all possible conditions. By looking at documented military marches, they have studied the history of footwear development that aims to achieve a boot beyond impact and wear. A desire to eliminate all external influences in search of an eternal foot.

.........................................................................

Gideonsson/Londré är en konstnärsduo som verkar för att hitta en gemensam kropp att producera kunskap och erfarenhet genom. Verken tar sig ofta uttryck i performance och installationer, där de formerar sig enligt hårt reglerade aktiviteter. De utforskar alternativa temporaliteter och beteendemönster i nya sammansättningar av kroppar och språk. Ett försök att utforma rytmer baserade på ett levnadssätt där yttre omständigheter och omgivande processer tillåts influera förutsättningarna för olika former av mänsklig aktivitet.

Gideonsson/Londré lever och verkar i Kallrör, Sverige. Senaste utställningar inkluderar: The liminal system that runs across the skin of the world, Art Lab Gnesta (2019); Change, Havremagasinet (2019); I am vertical, ESPAI 13 (2018).

gideonssonlondre.com

..........................................................................

RISK(U) rum & initiativ för samarbete och konstnärligt utvecklingsarbete.
2019 – 2020 driver NKF med stöd från Kulturrådet RISK(U), en plattform för konstnärlig diskurs enligt konstnärers drivkrafter. I skarvarna mellan längre ateljévistelser skapas en plats för samarbeten med aktörer från det lokala konstlivet, och andra platser i Sverige. Varje RISK(U) tillfälle utarbetas i dialog med en konstnär, konstnärsgrupp eller andra fria aktörer. Gästateljén Malongen är ett centralt placerat rum som varken är en ateljé tillhörande en konstnär eller en utställande institution med egna intressen, utan utgör en plats där icke-hierarkiskt och transdisciplinärt samarbete kan genomföras. Detta faktum vill NKF utveckla genom RISK(U).

Initiativet togs av styrelsemedlemmar Henrik Eriksson, Camilla Larsson och Liv Strand. Om ni som läser detta får lust att dela med er av ett eget konstnärligt utvecklingsarbete, tag kontakt med Liv Strand liv@nkf.se eller Henrik Eriksson henrikjeriksson@gmail.com

.......................English......................................

RISK(U) means Room and Initiative for Artistic Development Work 
2019 – 2020 NKF presents RISK(U) with support from The Swedish Arts Council. It is a platform that make space for artistic research, that is time for deepened artistic work. We welcome collaborations in need of an open, not yet defined, space in order to be formulated. It is about establishing a concentrated time-space for a specific work, carried out by the ones making a RISK(U) event in dialogue with us at NKF. With RISK(U) the Malongen space is one for artistic dialogue, in art and through art.

This initiative is formulated by board members Henrik Eriksson, Camilla Larsson and Liv Strand. If you reading this realise an urge to share something and to create a format contact Liv Strand, liv@nkf.se or Henrik Eriksson, henrikjeriksson@gmail.com