RISK(U) #9 - Symbiosis by Maria Toll and Astrid Hjortdal

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
11 Apr 2022 to 21 Apr 2022

The artists Maria Toll and Astrid Hjortdal met for the first time in Bergen in 2016. They immediately became very close friends and colleagues, even though they had difficulty understanding each other due to language confusion between Swedish and Danish. Over the years, Toll and Hjortdal have spent a lot of time together, including eating dinner together almost every day (2016-2018) and living together (2019). Nowadays, they have a continuous chat dialogue and telephone conversations (in a Scandinavian mixed language) about their individual projects and current life situations. In June 2022, they are invited by Galerie Feiertag in Kassel, Germany, to do a duo exhibition. The exhibition will be called Symbiosis. The invitation comes from a collaboration and exchange between Galerie Feiertag, which is run by the artists Janosch Feiertag and Malte Stiehl, and Galleri Toll, which is run by Maria Toll.

This is the first time Maria Toll and Astrid Hjortdal work together and create joint works of art. Recently, they have been discussing what happens to their work when ownership is divided between their two artistic practices. Toll and Hjortdal are interested in tactility and in creating narrative through sculpture and installation. They work with a sensitivity between a mixture of everyday life and the absurdity of living on this planet.

Maria Toll was born in 1990 in Sweden and lives and works in Stockholm. In her individual sculptural practice, she works with time and nostalgia and tries to evoke individual memories connected to collective places, public spaces and food. She also runs Galleri Toll, an art vitrine in Stockholm's metro.

Astrid Hjortdal was born in 1994 in Denmark and lives and works in Oslo. Previously, her individual work has revolved around themes such as story, perspective and scale where she mixes animals, people and objects sculpturally and through text. She has also published the book The body's function is to carry on life.

www.mariatoll.com

www.astrid-hjortdal.com

-----------------

Konstnärerna Maria Toll och Astrid Hjortdal träffades första gången i Bergen 2016. De blev genast mycket nära vänner och kollegor, även om de hade svårt att förstå varandra på grund av språkförvirring mellan svenska och danska. Genom åren har Maria Toll och Hjortdal tillbringat en hel del tid tillsammans, bland annat genom att äta middag ihop nästan varje dag (2016-2018) och bo tillsammans (2019). Nuförtiden har de en kontinuerlig chattdialog och telefonsamtal (på ett skandinaviskt blandspråk) om sina individuella projekt och aktuella livssituationer. I juni 2022 är de inbjudna av Galerie Feiertag i Kassel, Tyskland, för att göra en duoutställning. Utställningen kommer att heta Symbiosis. Inbjudan kommer från ett samarbete och utbyte mellan Galerie Feiertag, som drivs av konstnärerna Janosch Feiertag och Malte Stiehl, och Galleri Toll som drivs av Maria Toll.

Detta är första gången Astrid Hjortdal och Maria Toll arbetar tillsammans och skapar gemensamma konstverk. Under den senaste tiden har de diskuterat vad som händer med deras verk när äganderätten delas upp mellan deras två konstnärliga praktiker. Hjortdal och Toll är intresserade av taktilitet och av att skapa narrativ genom skulptur och installation. De arbetar med en känslighet mellan en blandning av vardagsliv och det absurda i att vi lever på den här planeten.

Maria Toll är född 1990 i Sverige och bor och arbetar i Stockholm. I sin individuella skulpturala praktik arbetar hon med tid och nostalgi och försöker framkalla individuella minnen kopplade till kollektiva platser, offentliga rum och mat. Hon driver även Galleri Toll, en konstmonter i Stockholms tunnelbana.

Astrid Hjortdal är född 1994 i Danmark och bor och arbetar i Oslo. Tidigare har hennes individuella arbete kretsat kring teman som berättelse, perspektiv och skala där hon blandar djur, människor och föremål skulpturalt och genom text. Hon har även publicerat boken kroppens funktion er at bære på livet.

www.mariatoll.com

www.astrid-hjortdal.com