RISK(U) #11 Coraline ‘ ‘’’’

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
1 Mar 2023 to 6 Mar 2023

RISK(U) #11

gästas av Eugene Sundelius von Rosen 1/3 – 7/3 med arbetet Coraline ‘ ‘’’’

 

Varmt välkomna att ta del av Coraline ‘ ‘’’’

lördag 4/3 18.00 – 21.00, läsning 19.00

 

Läser gör Eugene Sundelius von Rosen tillsammans med Aron Skoog, konstnär, Lovisa Erasmie, skådespelare och Elisabeth Raymond, konstnär och koreograf.

I sin praktik intresserar sig Eugene Sundelius von Rosen för text, röster, tidens gång, gestaltning och platser. Det som tar plats är ofta det passerande och ohörda, det onämnda eller enbart omnämnda. Det tar sig uttryck i hörspel, filmer, konstruerade rumsliga miljöer, situationer och iscensättningar med skådespelare och deltagare, oftast i relation till specifika platser. Platserna och språkets roll, liksom dessas relation till fiktion är något återkommande. Därtill det som finns bakom, omkring och innan språket.

 

Coraline ‘ ‘’’’ är ett pågående undersökande kring en texts eller berättelses liv i relation till den plats den omnämner. Hur skeenden i ett narrativ lever vidare bortom den text den härrör från. Tankar kring interiörers relation till exteriörer, miljöers inneboende egenskaper, tystnad och talande är utgångspunkt.

Undersökandet kommer att vidareutvecklas under en period på Malongen, vid ett tillfälle med publik. Det publika tillfället kommer också agera innehållsmässig utgångspunkt, tillsammans med platsen, för de beståndsdelar som kommer presenteras. Arbetet är en förlängning av ett pågående samarbete kring en dramatisk text och dess koppling till en specifik sekelskifteslägenhet inte långt från Malongen.

Det blir tyvärr ingen läsecirkel i samband med årets första RISK(U)-projekt, men undersökningen i sig behandlar en text. Håll utkik efter gemensam läsning under våren!

 

Eugene Sundelius von Rosen, född 1991 i Stockholm, är konstnär och poet. Han har haft utställningar, framträdanden och uppläsningar på gallerier, museer, festivaler, teatrar, litterära institutioner, bokhandlar, och bibliotek. Många av hans verk är platsspecifika. Hans text tar sig uttryck i såväl tryckt form som i radioteater, uppläsningar och på internet, som del av större verk framförda antingen själv eller av vänner. Utbildad på Kungl. Konsthögskolan och Stockholms Konstnärliga Högskola

Utställningar inkluderar Kohta, Helsingfors, Delfi, Malmö, Bonamatic, Köpenhamn, Index, Stockholm, Issues, Stockholm, Minibar, Stockholm, K4 Gallery, Oslo och Adult, Köpenhamn, Läsningar inkluderar bland annat Internationella Poesifestivalen, Oslo Poesifestival, Skånes Konstförening, Rönnells Antikvariat, Hopscotch Reading Room, Berlin, Andy’s Gallery, Stockholm, Index, Stockholm, Dramatenbaren.